721 340 328 info@firemnictvi.cz

Ve výboru SVJ to nemáte lehké

Pokud jste členem výboru společenství vlastníků jednotek (SVJ), tak dobře víte, jak je těžké sladit různorodé názory jednotlivých vlastníků. Také byste jako správní hospodáři měli mít perfektní přehled o všech informacích týkajících se domu a společenství. A tyto informace umět podle potřeby bezpečně sdílet s ostatními vlastníky.

K ladění názorů společenství potřebujete zejména dobré osobní manažerské a komunikační dovednosti, často nic jiného nepomůže. K tomu, abyste měli v informacích a dokumentech pořádek a uměli je sdílet, vám mohou posloužit různé aplikace a weby. Často je ale jejich slabou stránkou, že ukládají informace a dokumenty bez vzájemných souvislostí a hlavně si stejně musíte všechno do aplikace vkládat a aktualizovat sami. Navíc, když vám web poskytuje správce nemovitosti, je v případě nespokojenosti složitější ho vyměnit (protože co bude s daty v jejich systému, jak je přesuneme, za kolik, atd.).

Jak Firemnictví pomáhá výboru SVJ

Ve Firemnictví.cz se soustředíme na pomoc výborům a popsané problémy jsme pro SVJ a družstva vyřešili pomocí online aplikace a pomocí asistentských služeb, jednoduše pomáháme členům výboru s administrativou a evidencí.

  • Vyvinuli jsme internetovou aplikaci, která je responzivní a přístupná stejně přes mobil, tablet i notebook. Aplikace je založená na šablonách, které umožňují do systému vkládat informace libovolného charakteru, vzájemně je provazovat a vidět je v souvislostech, je to taková vizualizace agendy výboru. Máte zde informace o vlastnících, smlouvy, karty projektů, finance, majetek, akce, dokumenty, fotky, reporty, cokoliv, k čemu lze udělat šablonu. Pár ukázek:
  • A hlavně vám poskytujeme asistentské služby. Pro většinu z vás je náročné evidovat všechny informace a dokumenty o domě a společenství. Navíc máte také vlastní zaměstnání a rodinu a práci ve výboru děláte často zdarma nebo za symbolické odměny. Proto děláme evidenci za vás a vy máte všechny informace k dispozici kdykoliv a kdekoliv potřebujete a vždy aktuální.
  • Aplikace a služba je navíc zcela nezávislá na správci nemovitosti, ten samozřejmě může informace a dokumenty do aplikace podle potřeby také zasílat. Ale v případě nespokojenosti se správcovskou firmou ji můžete vyměnit bez obavy, že by SVJ přišlo o všechny evidované informace nebo je muselo složitě a nákladně migrovat.

Firemnictví jednoduchým způsobem poskytuje výborům SVJ a družstev přehled o všech aktivitách, dokumentech a dění v domě a ve společenství. Všechno je v jedné aplikaci přístupné přes mobil, tablet i počítač. K vybraným informacím pak mají přístup podle oprávnění i ostatní členové společenství nebo družstva. A výbor má více času na řešení věcných problémů a ladění názorů společenství, protože nemusí trávit spoustu času s administrativou a evidencí, kterou děláme za ně.